Dla bezrobotnych i poszukujących pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy


Dla bezrobotnych i poszukujących pracy

" Aktywizacja osób bezrobotnych od 30 roku znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie oleśnickim " Projekt współfinansowany przez Unię...

"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie oleśnickim (IV)" Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój...

Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy ministra  na realizację „Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na...

Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy ministra  na realizację „Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych powyżej 50 roku...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę