Dla bezrobotnych i poszukujących pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy


Dla bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiat Oleśnicki/Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy realizuje zadania finansowane  z państwowego funduszu celowego w ramach projektu pozakonkursowego pn.: ,,Aktywizacja osób...

Powiat Oleśnicki/Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy realizuje zadania finansowane  z państwowego funduszu celowego w ramach projektu pozakonkursowego pn.: ,,Aktywizacja...

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 –...

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę