Badania rynku - Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy


Nagłówek

Badanie rynku dla zamówień publicznych o wartości nieprzekraczających 30 000 euro

Badanie rynku-Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym lub zagranicznym na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy

  Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym lub zagranicznym na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy. Załączniki ...

Nagłówek

Postępowania zakończone

Badanie rynku-Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym lub zagranicznym na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy

Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym lub zagranicznym na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy. Załączniki ...

Badanie rynku - Aktualizacja licencji na oprogramowanie.

Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy w ramach badania rynku  zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty cenowej na aktualizację licencji na oprogramowanie.   Załączniki Badanie rynku - Aktualizacja...

Operator koparko-ładowarki kl. III

Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy w najbliższym czasie zamierza przeszkolić 1 osobę bezrobotną w zakresie „Operator koparko-ładowarki kl. III", w ramach Projektu   „Aktywizacja osób bezrobotnych od 30 roku znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie oleśnickim" współfinansowany przez Unię Europejską...

Badanie rynku-materiały eksploatacyjne do urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek.

Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy w ramach badania rynku  zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty cenowej na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek.   Załączniki ...

Badanie rynku- dostawa tonerów.

Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy w ramach badania rynku  zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty cenowej na dostawę tonerów.   Załączniki Badanie rynku - tonery ...

Kierowca kat. C i kwalifikacja wstępna przyspieszona w transporcie drogowym na przewóz rzeczy

Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy w najbliższym czasie zamierza przeszkolić 1 osobę bezrobotną w zakresie „Kierowca kat. C + kwalifikacja wstępna przyspieszona w transporcie drogowym na przewóz rzeczy", w ramach Projektu   „Aktywizacja osób bezrobotnych od 30 roku znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w...

Kierowca kat. C i kwalifikacja wstępna przyspieszona w transporcie drogowym na przewóz rzeczy

Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy w najbliższym czasie zamierza przeszkolić 1 osobę bezrobotną w zakresie „Kierowca kat. C + kwalifikacja wstępna przyspieszona w transporcie drogowym na przewóz rzeczy", w ramach Projektu   „Aktywizacja osób bezrobotnych od 30 roku znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w...

Operator koparko-ładowarki kl. III

Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy w najbliższym czasie zamierza przeszkolić 1 osobę bezrobotną w zakresie „Operator koparko-ładowarki kl. III", w ramach Projektu   „Aktywizacja osób bezrobotnych od 30 roku znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie oleśnickim" współfinansowany przez Unię Europejską...

Kierowca kat. C i kwalifikacja wstępna przyspieszona w transporcie drogowym na przewóz rzeczy

 Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy w najbliższym czasie zamierza przeszkolić 1 osobę bezrobotną w zakresie „Kierowca kat. C + kwalifikacja wstępna przyspieszona w transporcie drogowym na przewóz rzeczy", w ramach Projektu   „Aktywizacja osób bezrobotnych od 30 roku znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku...

Kierowca kat. C i kwalifikacja wstępna przyspieszona w transporcie drogowym na przewóz rzeczy

Powiatowy Urząd Pracy w ramach badania rynku pracy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa propozycji szkoleniowej na przeprowadzenie szkolenia indywidualnego dla 1 osoby bezrobotnej w zakresie "Kierowca kat. C i kwalifikacja wstępna  przyspieszona w transporcie drogowym na przewóz rzeczy". ...

Kierowca kat. E/C i kwalifikacja wstępna przyspieszona w transporcie drogowym na przewóz rzeczy

Powiatowy Urząd Pracy w ramach badania rynku pracy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa propozycji szkoleniowej na przeprowadzenie szkolenia indywidualnego dla 1 osoby bezrobotnej w zakresie "Kierowca kat. E/C i kwalifikacja wstępna  przyspieszona w transporcie drogowym na przewóz rzeczy". ...

Kierowca kat. E/C i kwalifikacja wstępna przyspieszona w transporcie drogowym na przewóz rzeczy

Powiatowy Urząd Pracy w ramach badania rynku pracy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa propozycji szkoleniowej na przeprowadzenie szkolenia indywidualnego dla 1 osoby bezrobotnej w zakresie "Kierowca kat. E/C i kwalifikacja wstępna  przyspieszona w transporcie drogowym na przewóz rzeczy". ...

Prawo jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona w transporcie drogowym na przewóz rzeczy

Powiatowy Urząd Pracy w ramach badania rynku pracy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa propozycji szkoleniowej na przeprowadzenie szkolenia indywidualnego dla 1 osoby bezrobotnej w zakresie "Prawo jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona w transporcie drogowym na przewóz rzeczy". ...

Prawo jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona w transporcie drogowym na przewóz rzeczy

Powiatowy Urząd Pracy w ramach badania rynku pracy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa propozycji szkoleniowej na przeprowadzenie szkolenia indywidualnego dla 1 osoby bezrobotnej w zakresie "Prawo jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona w transporcie drogowym na przewóz rzeczy" ...

Modernizacja środowiska IT Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy

Modernizacja środowiska IT Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy. Załączniki Modernizacja środowiska IT Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy Zał. nr1 Formularz ofertowy ...

Operator koparko-ładowarki kl. III

Powiatowy Urząd Pracy w ramach badania rynku pracy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa propozycji szkoleniowej na przeprowadzenie szkolenia indywidualnego dla 1 osoby bezrobotnej w zakresie "Operator koparko-ładowaki kl. III" ...

Rezydent biur turystycznych

Powiatowy Urząd Pracy w ramach badania rynku pracy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa propozycji szkoleniowej na przeprowadzenie szkolenia indywidualnego dla 1 osoby bezrobotnej w zakresie "Rezydent turystyczny"   Załączniki ...

Archiwum Badań Rynku

LINK DO ARCHIWUM BADAŃ RYNKU

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę